HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY IN:

1: Máy in hóa đơn K80,K58:

Hướng dẫn cài đặt máy in Xprinter K80, K57

2. Máy in mã vạch Xprinter 350B, 350BM